SS-EN ISO 4063 – Grupper av svets- och lödmetoder

Illustration av SS-EN ISO 4063 – Grupper av svets- och lödmetoder

Standarden SS-EN ISO 4063 anger olika typer av svets- och lödmetoder samt styckskärande metoder för bearbetning av metaller

Svetsning av metall innebär vanligtvis att eventuellt tillsatsmaterial och de delar som skall sammafogas upphettss till över smältgränsen för att efter svalnande bilda sammanfogningen. Definitionen av svetnsing innefattar dock även ett antal metoder där smältpunkten för det material som skall sammafogas ej överskrids, så kallade kalla metoder, där man istället använder sig av högt tryck för att åstadkomma sammanfogningen.

SS-EN ISO 4063 delas in i undgergrupper enligt nedan.
Underliggande definition av vardera grupp är hämtade från standarden utan skapade av Manufacturing Guide

SS-EN ISO 4063-1 :Bågsvetsning
En elektrisk ljusbåge smälter tillsatsmaterial och metalldelarna som skall sammanfogas

SS-EN ISO 4063-2 :Motståndssvetsning
Ström leds genom metalldelarna som skall sammanfogas vilket gör att dessa smälter och sammanfogas i kontaktpunten

SS-EN ISO 4063-3 :Gassvetsning
En gasflamma nyttjas för att smälta tillsatsmaterial och metalldelar som skall sammanfogas

SS-EN ISO 4063-4 :Trycksvetsning
Metalldelarna pressas samman med eller utan upphettning för att sammanfogas

SS-EN ISO 4063-5 :Strålsvetsning
En riktad energistråle används för att smälta metalldelarna samt eventuellt tillsatsmaterial

SS-EN ISO 4063-6 :(Denna grupp existerar ej längre)

SS-EN ISO 4063-7 :Övriga svetsmetoder
Hit hör svetsvetoder som ej passar in i någon av de tidigare nämnda grupperna

SS-EN ISO 4063-8 :Skärning och Mejsling
Trots att denna grupp är sammansvetsande utan istället avverkande metoder ligger den under 4063

SS-EN ISO 4063-9 :Hård-, mjuk- och svetslödning
Sammanfogande teknik där endast tillsatsmaterialet smälts utan att arbetssytcket temperatur överstiger dess smälttemperatur

 

Ljusbåge
Kontinuerlig luftburen elektrisk urladdning
Läs mer
Manufacturing Guide
Manufacturing Guide är en kunskapsdatabas inom produktionsteknik med målet att hjälpa användare upptäcka, lära sig om och välja passande tillverkningsmetoder, material och leverantörer.
Läs mer
Metall
Metaller är kemiska föreningar där atomerna är ordnade på ett regelbundet sätt vilket ger de typiska dragen för en metall.
Läs mer
SS-EN ISO 4063-1 :Bågsvetsning
Grupp 1 inom SS-EN ISO 4063 avser metoder där en elektrisk ljusbåge smälter tillsatsmaterial och metalldelarna som skall sammanfogas
Läs mer
SS-EN ISO 4063-2 :Motståndssvetsning
Grupp 2 inom SS-EN ISO 4063 som avser metoder där ström leds genom metalldelarna som skall sammanfogas vilket gör att dessa smälter och sammanfogas i kontaktpunten
Läs mer
SS-EN ISO 4063-3 :Gassvetsning
Undergrupp #3 inom SS-EN ISO 4063 avser metoder där en gasflamma nyttjas för att smälta tillsatsmaterial och metalldelar som skall sammanfogas
Läs mer
SS-EN ISO 4063-4 :Trycksvetsning
Grupp 4 inom SS-EN ISO 4063 avser metoder där metalldelarna pressas samman med eller utan upphettning för att sammanfogas
Läs mer
SS-EN ISO 4063-5 :Strålsvetsning
Grupp 5 inom SS-EN ISO 4063 avser metoder som nyttjar en riktad energistråle för att smälta metalldelarna samt eventuellt tillsatsmaterial
Läs mer
SS-EN ISO 4063-7 :Övriga svetsmetoder
Grupp 7 inom SS-EN ISO 4063 avser svetsmetoder som ej passar in i någon av de övriga grupperna
Läs mer
SS-EN ISO 4063-8 :Skärning och Mejsling
Undergrupp #8 inom SS-EN ISO 4063 avser materialavlägsnande metoder såsom termisk skärning. Trots att de ej är sammanfogande så ingår de i 4063 då den grundläggande tekniken för dessa metoder är gemensam för många svetsmetoder.
Läs mer
SS-EN ISO 4063-9 :Hård-, mjuk- och svetslödning
Undergrupp #9 inom SS-EN ISO 4063 avser sammanfogande metoder där endast tillsatsmaterialet smälts utan att arbetsstyckets temperatur överstiger dess smälttemperatur
Svetslödning
Sammanfogande bearbetning genom löpande deponering av fyllnadsmaterial som löpande smälts i cirka 900 grader Celsius.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP