Bandslip

Illustration av Bandslip

Handhållen maskin för slipning av plana ytor

Handhållen slipmanskin med slippapper i form av ett band som roterar mellan två valsar.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP