Anlöpningsbeständighet

Ett materials motstånd att mjukna upp vid högre temperatur.

Anlöpning av stål sker vanligtvis i temperaturintervallet 200-600°C vilket resulterar i minskad hårdhet och ökad seghet.

Material med dålig anlöpningsbeständighet som används i varma miljöer kan utsättas för en spontan anlöpningsprocess vilket leder till att hårdheten och därmed hållfastheten försämras. God anlöpningsbeständighet i ett stål gör att ett sådant scenario kan undvikas.

Egenskapen är kraftigt beroende av kemisk sammansättning. Legeringselement såsom tex Cr, Si, Mo, V, Mn förbättrar anlöpningsbeständigheten.

Varmarbetsstål kan vara lämpligt att använda då god anlöpningsbeständighet är ett krav.

Anlöpning
Anlöpning är en värmebehandlingsprocess som normalt utförs efter härdningsprocesser. Syftet är att hela godsets struktur ska omvandlas till en martensitisk struktur samt att erhålla en sänkning av hårdhet och ökning av seghet.
Läs mer
Anlöpningsbeständighet
Ett materials motstånd att mjukna upp vid högre temperatur.
Läs mer
Hårdhet
En metalls motstånd mot lokal plastisk deformation som uppstår vid tex repning eller skärande bearbetning.
Läs mer
Seghet
Ett materials förmåga att motstå fortsatt tillväxt av en initierad spricka
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP