Duktilitet

Ett materials förmåga att genomgå permanent deformering utan att sprickor initieras.

Duktilitet kan mätas genom dragprovning">dragprovning för att se hur myckt plastisk deformation ett material kan genomgå innan sprickor uppstår vilket vid fortsatttillväxt leder till brott.

Förväxlas ofta med seghet som istället är ett mått på ett materials förmåga att motstå fortsatt tillväxt av en befintlig spricka.

Dragprovning
Testmetod för att bestämma ett materials brott- och sträckgräns genom att mäta hur en teststav deformeras under gradvis ökad dragkraft.
Läs mer
Plastisk deformation
Formförändring av material genom att lägga på en så pass stor kraft att den elastiska förmågan överskrids och den inre strukturen förskjuts. Efter att kraften avlägsnas sker en viss återfjädring för de flesta material.
Seghet
Ett materials förmåga att motstå fortsatt tillväxt av en initierad spricka
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP