Isotropa egenskaper

Ett material som är isotropiskt har samma fysikaliska egenskaper i alla riktningar.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP