Abrasiv media och compounds

Illustration av Abrasiv media och compounds

Tillsatser för vibrerande polerande ytbearbetning för att åstadkomma ökad slipförmåga, ythärdning, rengöring, torkning etc.

Abrasiv media - Det som genererar en slipande effekt
Keramisk abrasiv - Vanligaste formen för normal bearbetning
Polymerbaseda abrasiv - Lättare bearbetning

Kan fås i en mängd olika former för att bland annat kunna nå svåråtkomliga ytor

Flytande media - Vätskebaserade stöd för processen
Olika flytande lösningar kan bistå processen med bland annat avfettning, rengöring och korrosionsskydd.

Övriga möjliga tillsatser
Slippulver - Ökad slipeffekt och håller även det abrasiva mediet rent
Stålmedia - Specialformade stålkulor som ger en polerande och ythärdande effekt
Glasmedia - Runda glaskulor som skonsamt avlägsnar grader
Separeringsmedia - Mindre kulor som ser till att tunna detaljer inte sugs ihop
Torkmedia - Slutlig rengöring och torkning

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP