Antal delsvetsar

Illustration av Antal delsvetsar

Siffra som anger antalet svetsar

Del av en Svetsbeteckning

Svetsbeteckning
Beteckning som anger hur en svets skall utföras (Enligt system A)
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP