Elektrisk Resistans

Även kallat elektrisk resistivitet. Motståndet mot en elektrisk ström som passerar genom ett material

Resistans är ett mått på det motstånd som en elektrisk ström möts av då det vandrar genom ett strömledande material. Resistans uppstår på grund av att de negativt laddade elektronerna under sitt flöde genom materialet kolliderar med andra elektroner eller atomer. Ju fler kollissioner desto högre resistans.

Elektrisk resistans betecknas R med enheten Ohm

Atomer
All materia är uppbyggt av atomer som i sin tur består av neutroner och protoner, som bildar kärnan, samt elektroner. Olika kombinationer av dessa motsvarar våra olika grundämnen vilka alla återfinns i det periodiska systemet. Atomerna kan bindas till varandra och bildar då molekyler.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP