Gjutsand

Sand uppblandad med bindemedel för att skapa gjutformar för sandgjutning

Ordlista

BCC
FCC
HAZ
HCP