Kermet

Kermetmaterial är en komposit mellan keramiska och metalliska material.

Syftet med att skapa ett Kermetmaterial är att använda egenskaperna från både keramiska (beständigt mot värmepåverkan samt hög hårdhet) och metalliska material (möjlighet till plastisk deformation). 

Hårdhet
En metalls motstånd mot lokal plastisk deformation som uppstår vid tex repning eller skärande bearbetning.
Läs mer
Kermet
Kermetmaterial är en komposit mellan keramiska och metalliska material.
Läs mer
Plastisk deformation
Formförändring av material genom att lägga på en så pass stor kraft att den elastiska förmågan överskrids och den inre strukturen förskjuts. Efter att kraften avlägsnas sker en viss återfjädring för de flesta material.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP