Desoxidation

Enhetssteg med syfte att minska syrehalten hos metallbadet.

Desoxidation kan göras genom att tillsätta reagens med hög affinitet till syre, och sedan fånga upp oxiderna som bildas i slaggen. Vakuumbehandling kan också tillämpas. Reoxidation, varpå syre återigen löses in i smältan då den är i kontakt med syre i omgivningen, är ett vanligt förekommande fenomen.

Vakuumbehandling
Vakuumtillstånd skapas ovanför smältans yta för att påtvinga gaser inlösta i smältan att utskiljas. Gaserna bubblar upp till smältans yta varpå gasinnehållet i smältan sänks.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP