Aluminiumtillstånd

Det färdiga aluminiumformatet genomgår behandlingar för att uppnå olika tillstånd. De olika tillstånden har olika egenskaper, anpassade efter den slutgiltiga applikationen.

F Obehandlat och ej åldrat (Fabrikationstillstånd)
H111 Glödgat och lättkallbearbetat (mindre än H11) genom påföljande operationer såsom sträckning eller planing
H112 Lätt hårdbearbetat eller varmbearbetning eller efter en begränsad kallbearbetning
H114 Avser präglad eller mönstrad plåt, band tillverkat från motsvarande Hxx-tillstånd
H12 Hårdbearbetat - 1/4 hårt
H14 Hårdbearbetat - 1/2 hårt
H16 Hårdbearbetat - 3/4 hårt
H18 Hårdbearbetat - 1/1 hårt (helhårt)
H19 Hårdbearbetat - extra hårt
H22 Hårdbearbetat och anlöpt - 1/4 hårt
H24 Hårdbearbetat och anlöpt - 1/2 hårt
H244 Avser präglad eller mönstrad plåt, band tillverkat från motsvarande Hxx-tillstånd
H32 Strain-hardened and stabilized - 1/4 hard.
H34 Hårdbearbetat och stabiliserat - 1/2 hårt
H42 Hårdbearbetat och lackerat - 1/4 hårt
H44 Hårdbearbetat och lackerat - 1/2 hårt
O Glödgat (varmbearbetat till glödgat tillstånd).
O1 Värmebehandlat och långsamt kylt till rumstemperatur
O2 Termomekaniskt behandlat för ökad formbarhet
O3 Homogeniserat
T3 Upplösningsbehandlat, kallbearbetat och kallåldrat
T351 Upplösningsbehandlat, avspänningsbehandlat genom sträckning en angiven grad.
T3510 Upplösningsbehandlat, avspänningsbehandlat genom sträckning en angiven grad. 
T4 Upplösningsbehandlat och kallåldrat
T451 Upplösningsbehandlat, avspänningsbehandlat genom sträckning och kallåldrat. 
T4511 Samma som T4510 utom att en lätt riktning är tillåten efter sträckning för att uppnå standardiserade toleranser
T5 Kylt från varmbearbetning och därefter varmåldrat
T6 Upplösningsbehandlat och varmåldrat
T651 Upplösningsbehandlat, avspänningsbehandlat genom sträckning en angiven grad  och sedan varmåldrat.
T6511 Samma som T6510 utom att en lättare riktning är tillåten efter sträckning för att uppnå standardiserade toleranser
T66 Upplösningsbehandlat och varmåldrat. Övervakad process för högre mekaniska egenskaper än T6.
T7 Upplösningsbehandlat och överåldrat
T73 Upplösningsbehandlat och överåldrat för att ge bästa spänningskorrosionshärdighet
T7351 Som T73 samt avspänningsbehandlat genom sträckning för bästa spännings- och korrosionshärdighet.
T7451 Upplösningsbehandlat, avspänningsbehandlat genom sträckning och därefter överåldrat (mellan T73 och T76).
T8 Upplösningsbehandlat, kallbearbetat och varmåldrat
T9 Upplösningsbehandlat, varmåldrat och därefter kallbearbetat

Se även aluminiumlegeringar">Aluminiumlegeringar

Aluminiumlegeringar
Legeringar
Läs mer
Formbarhet
Formbarhet för metaller syftar vanligtvis till en metallplåts förmåga att bockas eller formpressas utan sprickbildning
Läs mer
Kallbearbetning
Vid kallbearbetning så formas ett material utan att först värmas upp
Läs mer
Varmbearbetning
Vid varmbearbetning så formas ett material efter att det först värmts upp
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP