Kemisk bindning

Kemisk bindning avser olika typer av bindningar inom och mellan molekyler

Följande bindningar existerar mellan atomer i molekyler där vardera typ ger upphov till olika egenskaper.

Jonbindning - Elektrostatisk attraktion mellan en positivt laddad jon (katjon) och en negativt laddad jon (anjon). 

Kovalent bindning - Atomer som delar upp till tre elektroner i det yttersta skiketet (valenselektroner) mellan sig, även kallat elektronparbindning.

Metallbindning - Atomer som delar alla valenselektroner mellan sig vilka rör sig fritt och skapar ett så kallat elektronmoln.

Van der Waals bindning - Bindning som uppstår på grund av förändringar i polaritet hos närliggande artiklar

Vätebindning - Då väte binds till fluor, syre eller kväve skapas en dipol

Dipol-dipolbindning - Attraktion mellan molekyler med permanent förskjuten laddning

Jon-dipolbindning - Attraktion mellan joner och en molekyl med permanent förskjuten laddning 

Atomer
Beståndsdelen av grundämnena
Läs mer
Elektronmoln
I en metall vandrar de yttersta elektronerna fritt mellan metallatomernas yttre atomskal. Detta liknas vid ett moln av elektroner.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP