Gjutskägg

Vid gjutning med sammansatta, icke skarvfria formar så uppstå kan smältan träng in i skarvarna och bilda så kallat gjutskägg

Risken för gjutskägg ökas vid formfyllnad som sker under högt tryck. Resultatet blir materialrester som måste avlägsnas i ett efterföljande steg.

Många metoder som nyttjar permanentform och där påfylland sker under tryck så pressas formarna ihop med en pålagd presskraft.

Presskraft
Axiella rörelser som krävs vid bearbetningsmetoder såsom pressning, stansning och kantbockning genereras vanligtvis av hydralisk eller mekanisk anordning. Valet av kraftkälla beror på applikationens krävda slaglängd, presshastighet och pesskraft.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP