Inneslutningsbild

Inneslutningsbilden är en beskrivning av materialets totala mängd inneslutningar samt inneslutningarnas egenskaper.

Oxider eller sulfider som härstammar från slagg bidrar till att färdigställda materialet har inneslutningar. Dessa kallas också för slagginneslutningar. Inneslutningsbilden beskriver dessa.

Slagg
En joniserad smälta bestående av främst oxider vars syfte är att tillhandahålla en optimal metallframställningsprocessen.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP