Elektrokemiska spänningsserien

Genom den elektrokemiska spänningsserien kan man avläsa metaller och metalljoners förmåga att spontant reagera med varandra.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP