Extrudering av komplex profil

Illustration av Extrudering av komplex profil

Förklaring på G

Ordlista

BCC
FCC
HAZ
HCP