Glödskal

En tunn oxidbeläggning som bildas då hett metall i fastfas kommer i kontakt med syre.

Glödskal är för de mesta oönskade och måste därför avlägsnas metallytan. Oxidskalet har dåliga mekaniska egenskaper samt försvagar metallens ytegenskaper. Vid ståltillverkning tillämpas ibland en kemisk process (s k Betning) för att avlägsna glödskalet. Även mekaniska processer, då glödskalet bryts bort, kan tillämpas.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP