Anlöpningssprödhet

Sprödhet som kan uppstå i vissa material vid anlöpning

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP