HAZ vid Termisk skärning

Illustration av HAZ vid Termisk skärning

HAZ står för Heat Affected Zone vilket är det område i en metall som påverkas av en lokal upphettning

Vid tex svetsning och termisk skärning så värms metallen snabbt upp tilll över dess smältpunkt i ett lokalt område och kyls därefter hastigt ned pga omkringligande kallare material. Detta resulterar i en förändring i metallers mikrostruktur och således också dess materialegenskaper. 

Dessutom kan inbyggda spänningar, mikrosprickor och försämrat korrosionsmotstånd uppstå vilket i sin tur ökar risken för brott vid belastning.

HAZ-effekten beror främst på skärtemperatur, upphettad area och skärhastigheten vilket gör att Laserskärning resulterar i minst HAZ, Gasskärning störst med Plasmaskärning däremellan.

Korrosionsmotstånd
Alt korrosionshärdighet. Ett metalls egen förmåga att snabbt skapa en oxidhinna som isolerar materialet mot fortsatt oxidation vilket förhindrar att materialet löses upp.
Läs mer
Termisk skärning
Termisk skärning avser de tre styckskärande metoderna laser-, plasma- och gasskärning.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP