Termisk skärning

Illustration av Termisk skärning

Termisk skärning avser de tre styckskärande metoderna laser-, plasma- och gasskärning.

Till gruppen Termisk skärning räknas:

1. Laserskärning
2. Plasmaskärning
3. Gasskärning

Det gemensamma för gruppen, vilket namnet även syftar på, är att alla tre metoder använder hetta för att smälta och förbränna arbetsstycket och skapa ett skärsnitt.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP