Absoult mätsystem

Mätsystem där man alltid får ett positivt mått mellan två mätpunkter

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP