Absoult mätsystem

Mätsystem där man utifrån en nollpunkt kan uppmäta en given koordinat i X,Y & Z med definierad riktning.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP