Dragprovkurva

Illustration av Dragprovkurva
Illustration av Dragprovkurva

Den kurva som fås vid dragprovning där förhållandet mellan töjning och dragspänningen visualiseras som en kurva i ett diagram.

Övre diagrammen visar dragprovskurvan för ett duktilt stål som genererat genom dragprovning">dragprovning:

Rm = Brottgränsen
ReH = Övre töjgränsen
ReL = Undre töjgränsen

E = Elasticitetsmodul, lutningen på den icke plastiska deformationen

A1 = Icke plastisk töjning (återfjädring till ursprungslängd)
A2 = Plastisk töjning (återfjädrar men ej till ursprungslängd)

B1 = Linjär töjning med full återfjädring
B2 = Icke linjör töjning med full återfjädring

C1 = Deformationshårdnad
C2 = Halsbildning

- - - - - 

Nedre diagrammet visar dragprov för olika material:

A = Sprött brott som sker plötsligt utan töjning [tex Keram]
B = Ett icke duktilt material med liten töjning [tex kallvalsad plåt]
C = Duktilt material med tydlig elastisk och plastiks region [tex varvalsad plåt]
D = Plastiskt material med liten elastisk region och hög plasticitet [tex HDPE]

Dragprov
En stav med standardiserad utformning för att testa ett materials mekaniska egenskaper genom dragprovning
Läs mer
Dragprovning
Testmetod för att bestämma ett materials brott- och sträckgräns genom att mäta hur en teststav deformeras under gradvis ökad dragkraft.
Läs mer
Elasticitetsmodul
Förhållandet mellan pålagd kraft och förlängning av ett material inom materialets gräns för icke plastisk deformation.
Läs mer
Sprött brott
Ett brott som uppstår plötsligt utan att föregås av plastisk deformation

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP