Dysor för termisk skärning

Illustration av Dysor för termisk skärning

De termiska skärmetodernas skärhuvuden har alla utbytbara spetsar vilka kallas för dysor

Dysorna har till uppgift att rikta skärgaser och skyddsgaser mot området som skärs samt att blåsa bort smält material.

Ett plötsligt försämrat skärresultat orsakas ofta av ett dysan förorenats eller deformerats genom fysisk åverkan vilket ger ett avvikande gasflöde.

Dysorna är utbytbara för att snabbt kunna ersättas efter skada eller för att bytas mot annan typ, tex dysa med större håldiameter eller annan fördelning, anpassade efter arbetsstyckets materialtyp elle tjocklek.

Illustrationen visar exempel på dysor för...

1. Laserskärning
2. Plasmaskärning (ofta med inbyggda kanaler för vattenkylning)
3. Gasskärning

 

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP