Aluminiumlegeringar

Legeringar

Aluminium delas in i olika legeringsgrupper, beroende på vilken eller vilka huvudlegeringar den innehåller, förutom aluminium. Legeringarna namnges enligt en EN-norm, exempelvis som EN AW-1050 (följt av tillståndsbeteckning, se aluminumtillstånd), där EN= Europa norm, AW= Aluminium wrought product (om C anges, cast product) och slutligen en fyrsiffrig kombination som anger den kemiska kompositionen, med den första siffran som huvudsakliga legeringsämne.

Detta ger följande åtta legeringsgrupper.

1XXX              Ren aluminum (olegerad)

2XXX              Koppar (Cu)

3XXX              Mangan (Mn)

4XXX              Kisel (Si)

5XXX              Magnesium (Mg)

6XXX              Magnesium & Kisel (MgSi)

7XXX              Zink (Zn)

8XXX              Övriga legeringsämnen

 

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP