Intermittent borr

Illustration av Intermittent borr

Intermittenta borrar har två styrlister som gör att borren får en bättre styrning mot det borrade hålets väggar.

Jämfört med standardutförande på spiralborrar med endast en styrlist så ger intermittenta borren bättre toleranser, dock på bekostnad av ökat skärmotstånd på grund av ökad friktionskraft.

Namnet på borren kommer från att den lämpar sig för borrning genom hålrum för att borren skall passara detta och träffa av den nya ytan med högre precision. Detta minskar samtidigt risken för verktygsbrott i dessa fall.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP