Fiberlaser

Illustration av Fiberlaser

En lasergenerator som genererar en laserstråle genom att existera en Erbiumdopad fiber med ljus.

Denna generatortyp följer grundprincipen för hur hur en Laserstråle skapas där ett medie "Pumpas" med engerig för att därefter avge fotoner då mediet återgår till sitt naturliga tillstånd.

I en Fiberlaser så är det vanligtvis en Erbiumdopad fiber som är själva mediet. Själva fibern består av tre olika skikt, det inre Erbiumdopade kärnan [1] , ett transparent mellanskikt [2] samt den yttre manteln [3].

Pumpningen sker genom relativt billiga diod-lasrar som skuter in laserljus i fibern [4]. Ljustets leds och reflekteras mot den yttre manteln och passerar fiberkärnan upprepade gånger vilket lyfter mediets elektroner till en högre energinivå (exitering) för att därefter stimuleras till att återgå till sitt grundtillstånd (emittering) vilket frigör ljusknippen (fotoner).

På detta sätt genereras laserstrålen längs fiberns riktning och släpps sedan ut [5] och leds vidare via fiber fram till applikationen.

Flera olika typer av fibergeneratorer finns. Tex låter man i vissa fall strålen studsa mellan speglar i ändorna eller att pumpningen inte sker från änden utan via ett eller flera inlopp längs fibern längd.

En fördel med denna laserkälla jämfört med CO2- och Nd:YAG-laser är att den är i stort sett underhållsfri.

Emittering
Då en elektron, som tidigare genom tillförd energi lyfts till ett yttre skal, faller tillbaka till sitt normala läge/skal.
LASER
Står för Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
Läs mer
Laserstråle
Laserljus består av parallella ljusknippen med samma våglängd vilket gör att dess stråle, i jämförelse med ljuset från en ficklampa, går att fokusera till en extremt liten punkt.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP