Bräckjärn

Illustration av Bräckjärn

Handverktyg utformat för att bända, häva och dra ut spikar

Bräckjärnet har som standard en platt ände som används för att bända lös saker samt en kloformad ände för att dra ut spikar.

Verktyget är framförallt passande för demolering han har tack vare sin hävstångsmöjlighet många användningsområden.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP