Elhyvel

Illustration av Elhyvel

Handhållen maskin för att skapa en plan och slät yta i trä

Maskinen har ett horisontellt verktyg med ett eller fleran skärande egg som bearbetar ytan då verktyget förs framåt.

Den långa plana foten gör att maskinen flyter på topparna som successivt bearbetas ned till en plan och slät yta erhålls.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP