Elektromagnet

En magnet vars magnetfält skapas genom en ferromagnetisk kärna omgiven av en spole.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP