Fogsvans

Illustration av Fogsvans

Såg avsedd för trä

Den vanligast förekommande sågen för att kapa trä där sågbladet är försett med sågtänder som avverkar i båda riktningarna.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP