Formstabilitet vid härdning

Förutsägbar, stabil formändring efter härdning

Förklaring
Austenit tar upp mindre plats än martensit efter härdning. Martensiten vill växa jämfört med ursprungsläge, austeniten vill krympa jämfört med ursprungsläge. Stora verktyg med stora gravyrer har problem att bli genomhärdade. Istället kan man pussla ihop ett stort verktyg med mindre bitar. Dessa pusselbitar skall sedan härdas och passa ihop otroligt bra. Stabilitet vid härdning ”förutsägbarhet” hur metallen kommer se ut i dimensionen efter härdning är en parameter som viktig för att processen ska fungera.

Eftersträvade applikationsnära egenskaper
Formstabiliteten är kraftigt beroende av den kemiska sammansättningen. Högre legeringshalt ökar formstabiliteten vid härdning.

Formstabilitet vid härdning
Förutsägbar, stabil formändring efter härdning
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP