Elektronmoln

I en metall vandrar de yttersta elektronerna fritt mellan metallatomernas yttre atomskal. Detta liknas vid ett moln av elektroner.

Fasta metaller betår av metalljoner där elektronerna i det yttersta skalet, sk valenselektroner, fritt kan vandra inom ämnet. Då elektronerna är laddningsbärare ger detta metallernas förmåga att leda både elekticitet och värme.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP