Falsning

Vikning av plåt ofta i syfte att sammanfoga denna med ytterligare en falsad plåt där de båda falsarna viks över och låser varandra.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP