Galvaniska skalan

Illustration av Galvaniska skalan

En skala som visar vilka galvanisk strömmar som uppstår mellan två olika metaller som är i direkt kontakt med varandra eller via ett medium som gör att elektroner kan vandra mellan metallerna.

Ju längre ifrån varandra metallerna är varandra i skalan desto större risk finns det för att galvaniska strömmar uppstår vilket leder till den mest elektronegativava metallen utsätts för korrosion, dvs fräts.

Man kan ej avläsa hur stor korrosionen kommer att bli utan skalan används för att få en uppfattning om vilka metallkombinationer som bör undvikas eller vilka kombinatiner som kräver åtgärd som tex isolering, addering av offeranod eller applicering av extern strömkälla.

Korrosion
Ett materials, vanligtvis metalls, reaktion med omgivningen där ytan löses upp genom frätning. Det finns ett flertal olika korrosionstyper.
Läs mer
Offeranod
Galvanisk korrosion mellan två olika metaller kan förhindras genom att koppla en offeranod med större potentiell galvanisk skillnad än metallerna i applikationen.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP