Coil

Illustration av Coil

Inom ståltillverkning avser coil en rulle med valsad plåt

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP