Fosforrening

Enhetssteg då fosfor avlägsnas från smältan.

Genom att tillsätta reagensmedel som bidrar till bildandet av fosforoxider eller liknande föreningar, kan fosfor avlägsnas från smältan. Slaggen fångar upp dessa oxider.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP