Gaser för Termisk skärning

Illustration av Gaser för Termisk skärning

Vid termisk skärning används olika typer av skydds- och skärgaser

Gaser som nyttjas vid termisk skärning står för en del av den totala skärkostnaden. Beroende på vilken renhet man väljer samt hur gasen levereras (singeltub, tolvpack, tank eller egenproducerad) så varierar kostanden kraftigt.

Vilken gas som resulterar i den billigaste och bäst optimerade skärningen varierar således kraftigt beroende på krav på skuren detalj samt hur gasen levereras.

För mer information rekommenderar vi att ni kontaktar någon som erbjuder respektive tjänst, maskintyp eller gas.

 

INFORMATIONEN NEDAN ÄR UNDER UTVECKLING

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gaser för Laserskärning

Vid tex Laserskärning 2D nyttjas gaser både för framställning av själva laserstålen, så kallade lasergaser, samt gaser för att stödja själva skärprocesse, så kallade skärgaser.

Lasergaser
Beroende på vilken typ av laserresonator så använder man olika skärgaser.

- CO2-resonator

 • Koldioxid
 • Nitrogen
 • Helium

- Nd:YAG-resonator

- Fiber-resonator

Skärgaser
Skärgaserna har förutom att bidra till själva skärprocessen även till syfte att skydda laserstrålen från föroreningar samt skydda linsen mot stänk.

 • Oxygen
 • Nitrogen

Leverantörer inom laserskärning >>

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gaser för Plasmaskärning

Vid tex Plasmaskärning 2D nyttjas gaser för att utföra och stödja själv skärprocessen.

Plasmagaser
Plasmagasen är den gas som joniseras genom att spänninngssättas mellan anoden (munstycket) katoden (arbetsstycket) och på så sätt skapare ett plasma med extremt hög temperatur som smälter/förbränner materialet.

 • Luft
 • Oxygen
 • Nitrogen
 • Argon

Skyddsgas
Genom att tillsätta en skyddsgas som omsluter plasmagasen så skyddas strålen mot föroreningar.

 • Luft
 • Koldioxid
 • Nitrogen

Leverantörer inom plasmaskärning >>

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gaser för Gasskärning

Vid tex Gasskärning 2D nyttjas gaser för att utföra och stödja själv skärprocessen.

Bränngas
Bränngasen är den gas som förvärmer arbetsstycket upp till en temperatur nära smältpunkten.

 • Acetylen
 • Propan
 • Propylen

Skärgas
Den gas som tillförs för att antända det upphettade materialet vilket skapar snittet.

 • Oxygen

Leverantörer inom gasskärning >>

Gasskärning 2D
2D Gasskärning skapar ett skärsnitt genom att förbränna arbetsstycket med hjälp av bränn- och syrgas.
Läs mer
Laserresonator
En ljusförstärkare som genom stimulerad emission genererar en absolut parallell ljusstråle bestående av en och samma våglängd.
Läs mer
Laserskärning 2D
2D Laserskärning, eller sk Planlaserskärning, förbränner och skapar skärsnitt i plåtytor med hjälp av högintensivt ljus.
Läs mer
Plasmaskärning 2D
2D Plasmaskärning skapar skärsnitt i arbetsstycket genom förbränning med hjälp av plasmagas.
Läs mer
Termisk skärning
Termisk skärning avser de tre styckskärande metoderna laser-, plasma- och gasskärning.
Läs mer

Ordlista

BCC
FCC
HAZ
HCP