Fräsning av kugg

Illustration av Fräsning av kugg

Skärande bearbetning för framställning av kugghjul eller kuggstänger

De två vanligast förekommande fräsmetoderna för att framställa kuggar är kuggfräsning [1] där man fräser ett kuggspår i taget och snäckfräsning [2] där en sprifalformad fräs bearbetar arbetsstycket medan denna roteras.

Kuggfräsning
Spånbrytande bearbetning av kuggar som fräses fram med skär formade efter kunggens tvärsnitt.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP