HCP

Illustration av HCP

Hexagonal kristallstruktur där ickehörnatomerna är centrerade mellan övre och nedre lagret av atomerna

HCP är akronym för Hexagonal Closed Packing.

Metaller med HCP-struktur är tex:

- Cadmium
- Kobolt
- Magnesium
- Titanium
- Zink
- Zirkonium

Andra typer av kubiska kristallstrukturer är tex PC, FCC och BCC.

BCC
Kubisk kristallstruktur där ickehörnatomen är centrerad inuti kuben.
Läs mer
FCC
Kubisk kristallstruktur där ickehörnatomerna är centrerade på kubens sidor
Läs mer
PC
Kubisk kristallstruktur som består av endast hörnatomer
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP