Järn

Om man inte direkt syftar på grundämnet Fe så menar man kol-legeringar på över 2%, vanligtvis mellan 3,5-4,5%, som gör att den ej är smidbar.

Till denna grupp hör tex råjärn, tackjärn, gjutjärn och segjärn.

Vid kolhalter under 2% benämns materialet som stål och kan då bestå av en mängd olika legeringar varav järnet står för minst 50% av innehållet.

Segjärn
Karaktäriseras av sfärformad grafit i mikrostrukturen. Kolhalt i intervallet 3-4 Vikts-%.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP