Fräsverktyg

Illustration av Fräsverktyg

Ett verktyg med fasta eller utbytbara skär som genom rotation och förflyttning avverkar materialet genom spånbrytning

Dynamisk fräsning
Beskrivning på G
Fasfräsning
Fräsoperation där kanter fasas eller bryts
Försänkningsfräsning
Fräsoperation där ett befintligt hål försänks
Gängfräsning
Fräsning av interna och externa gängor med ett gängprofilerat fräsverktyg.
Läs mer
Hörnfräsning
Fräsning av ett arbetsstyckes kanter
Kuggfräsning
Spånbrytande bearbetning av kuggar som fräses fram med skär formade efter kunggens tvärsnitt.
Läs mer
Planfräsning
Fräsning av ett arbetsstyckes ovansida med målet att skapa en plan yta
Profilfräsning
Fräsning av profilerade ytor såsom enkel eller dubbelkrökta ytor där de två illustrationerna representerar grovfräsning med efterföljande finfräsning
Läs mer
Spiralinterpolering och hålrumsfräsning
Vid fräsning av hål så nyttjas ett verktyg med mindre diameter än hålet. Beroende på maskinen antal axlar så kan hål av olika kompelxitetsgrad skapas.
Läs mer
Spårfräsning
Fräsoperation där verktygets skapar spår i arbetsstycket
Läs mer
Svarvfräsning
Fräsning av ett roterande arbetsstycke
Läs mer
T-spårsfräsning
Fräsoperation där en T-spårsfräs skapar ett bredare bottenspår i ett befintligt spår.
Läs mer
Valsfräsning
Fräsoperation där verktygets axel ligger parallellt med den bearbetade ytan
Virvelgängning
En fräsoperation baserad på tekniken virvelfräsning där arbetsstycket bearbetas av ett skärande verktyg som omsluter och roterar kring arbetsstycket
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP