Exitering av molekyl

Illustration av Exitering av molekyl

I likhet med exitering av elektroner så kan molekyler lyftas till en högre energinivå.

Exiteringen av molekyler sker genom olika tillstånd av vibrationer som genereras genom att tillföra energi genom så kallad pumpning. För koldioxid kan följande vibrationer gemereras:

1. Symmetrisk longitudinell vibration

2. Böjningsvibrationer

3. Assymetrisk longitudinell vibration

De tre varianterna gör att en laser" data-popover-title-id="popover-title-1" data-popover-content-id="popover-1" rel="popover">CO2-laser som nyttjar denna typ av exitering kan generera olika våglängder beroende på typ av vibration som ligger till grund för laserstrålen.

Nd:YAG och Fiberlaser nyttjar exitering av elektroner.

CO2-laser
En lasergenerator som genererar en laserstråle genom att exitera en gasblandning med elektriska urladdningar.
Läs mer
Exitering av elektroner
Då en elektron genom tillförsel av yttre energi, så kallad pumpning, lyfts den upp från sitt grundtillstånd till ett yttre skal.
Fiberlaser
En lasergenerator som genererar en laserstråle genom att existera en Erbiumdopad fiber med ljus.
Läs mer
LASER
Står för Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP