Exitation of molecules

Illustration of Exitation of molecules

Translation in progress

Exiteringen av molekyler sker genom olika tillstånd av vibrationer som genereras genom att tillföra energi genom så kallad pumpning. För koldioxid kan följande vibrationer gemereras:

1. Symmetrisk longitudinell vibration

2. Böjningsvibrationer

3. Assymetrisk longitudinell vibration

De tre varianterna gör att en laser" data-popover-title-id="popover-title-1" data-popover-content-id="popover-1" rel="popover">CO2-laser som nyttjar denna typ av exitering kan generera olika våglängder beroende på typ av vibration som ligger till grund för laserstrålen.

Nd:YAG och Fiberlaser nyttjar exitering av elektroner.

CO2-laser
Translation in progress
Read more
LASER
Translation in progress
Read more

Dictionary