CO2-laser

Illustration of CO2-laser

Translation in progress

Denna generatortyp följer grundprincipen för hur hur en Laserstråle skapas där ett medie "Pumpas" med engerig för att därefter avge fotoner då mediet återgår till sitt naturliga tillstånd.

I en Koldioxidgenerator så fylls en kammare [1] med Kolidioxid, Helium och Nitrogen där Koldioxiden är mediet som nyttjas till att generera själva laserstrålen och de övriga för att stödja och stabilicera processen. 

Pumpningen sker genom att elektiska urladdningar lyfter mediets elektroner till en högre energinivå (exitering) för att därefter stimuleras till att återgå till sitt grundtillstånd (emittering) vilket frigör ljusknippen (fotoner).

Fotonerna studsar mellan en bakre spegel [2] och en främre spegel [3] så att laserstrålen på så sätt byggs upp till full intensitet. Den främre spegeln är halvtransparent och släpper igenom en viss mängd fotoner. Merparten av fotonerna reflekteras dock tillbaka för att bibehålla full intensitet i generatorn.

De fotoner som släpps igenom är själva laserstrålen som sedan leds fram till bearbetningsprocessen via optiska speglar och linser.

Dictionary