CO2-laser

Illustration av CO2-laser

En lasergenerator som genererar en laserstråle genom att exitera en gasblandning med elektriska urladdningar.

Denna generatortyp följer grundprincipen för hur hur en Laserstråle skapas där ett medie "Pumpas" med engerig för att därefter avge fotoner då mediet återgår till sitt naturliga tillstånd.

I en Koldioxidgenerator så fylls en kammare [1] med Kolidioxid, Helium och Nitrogen där Koldioxiden är mediet som nyttjas till att generera själva laserstrålen och de övriga för att stödja och stabilicera processen. 

Pumpningen sker genom att elektiska urladdningar lyfter mediets elektroner till en högre energinivå (exitering) för att därefter stimuleras till att återgå till sitt grundtillstånd (emittering) vilket frigör ljusknippen (fotoner).

Fotonerna studsar mellan en bakre spegel [2] och en främre spegel [3] så att laserstrålen på så sätt byggs upp till full intensitet. Den främre spegeln är halvtransparent och släpper igenom en viss mängd fotoner. Merparten av fotonerna reflekteras dock tillbaka för att bibehålla full intensitet i generatorn.

De fotoner som släpps igenom är själva laserstrålen som sedan leds fram till bearbetningsprocessen via optiska speglar och linser.

Emittering
Då en elektron, som tidigare genom tillförd energi lyfts till ett yttre skal, faller tillbaka till sitt normala läge/skal.
Laserstråle
Laserljus består av parallella ljusknippen med samma våglängd vilket gör att dess stråle, i jämförelse med ljuset från en ficklampa, går att fokusera till en extremt liten punkt.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP