Exitering av elektroner

Illustration av Exitering av elektroner

Då en elektron genom tillförsel av yttre energi, så kallad pumpning, lyfts den upp från sitt grundtillstånd till ett yttre skal.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP