Brottförlängning

Den lokala förlängningen av materialet intill ett materialbrott

En hög brottförlängning är viktigt i applikationer där man ej vill riskera plötsliga haverier, man eftersträvar i dessa fall ett så kallat segt brott eller segt brottbeteende.

Segt brott
Ett brott som ej uppstår plötsligt utan föregås av plastisk deformation, en sk brottförlängning

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP