Grov och fin uppborrning

Illustration av Grov och fin uppborrning

Uppborrning nyttjas för att vidga ett befintligt hål

Metoden används ofta för att renskära större hål i gjutna detaljer inför vidare bearbetning. Här pratar man vanligtvis om grov uppborrning där avverkningshastigheten är hög och uppnådda toleranser är sämre.

Som följdoperation till grov uppborrning, eller som huvudoperation ifall hålet är nära eftersträvade toleranser, kan fin uppborrning nyttjas vilken har lägre avverkningshastighet men högre toleranser.

 

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP