Chuckar avsedda för gängning

Illustration av Chuckar avsedda för gängning

Genom att nyttja en så kallad flytande chuck som tillåter axiell teleskopering kan man kompensera för gängverktygets dragande kraft.

Vid gängning så utsätts verktyget för en dragande kraft varför man nyttjar så kallade flytande chuckar som kan teleskopera. Detta gör att man undviker verktygsbrott eller missformade gängor ifall maskinens styrsystem ej är nog exakt för att kunna följa med.

Problem med spånavgången är en vanlig orsakt till verktygshaveri. Genom att, utöver flytande chuck, använda sig av momentövervakning kan man övervaka skärkrafterna och stanna produktionen innan en tapp havererar.

Gängor
Spiralformade yttre eller inre spår vanligtvis nyttjad för montering
Läs mer
Styrsystem
Alla de elektriska komponenter som krävs och är inblanda i hur en CNC-maskin styrs
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP